Giỏ hàng

VĂN HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC

Van hoa cong ty Cổ phần Vina Electric

Nhằm nâng cao tính tương tác và gắn kết giữa các đồng nghiệp, tạo nên mối quan hệ chuẩn mực giữa nhân viên và lãnh đạo cũng như tạo dựng một nét văn hóa riêng Cho Doanh nghiệp, Ngày 14/7/2016, toàn bộ lãnh đạo và nhân viên công ty cổ phần Vina Electric đã có một buổi traning và học hỏi về văn hóa doanh nghiệp với chuyên gia Phạm Mạnh Tùng- Một trong những chuyên gia hàng đầu về ngành điện và khá thành công trong việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp- Môt trong những yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top